3MT 2013 Winner

UTM 3 Minutes Thesis (3MT) 2013

25 November 2013 | Dewan UTMLead, Blok F54, UTM Johor Bahru

 

1) Kategori Kejuruteraan

Nama : Chai Chang Sa’ar

Fakulti: Fakulti Kejuruteraan Awam

Pemenang : Pertama

 

Nama : Mohd Hanifi Bin Othman

Fakulti: Fakulti Kejuruteraan Awam

Pemenang : Kedua

 

Nama : Chee Pei Song

Fakulti: Fakulti Kejuruteraan Elektrik

Pemenang : Ketiga

 

2) Kategori Sains & Teknologi

Nama : Muhammad Gul Bahar Ashiq

Fakulti: Fakulti Sains

Pemenang : Pertama

 

Nama : Aliyu Salisu Barau

Fakulti: Fakulti Alam Bina

Pemenang : Kedua

 

Nama : Faisal Abdulkarem Qasem Saeed

Fakulti: Fakulti Komputeran

Pemenang : Ketiga

 

3) Kategori Sains Sosial

Nama : Ng Pei Fern

Fakulti: Fakulti Pendidikan

Pemenang : Pertama

 

Nama : Fariba Mirzaei

Fakulti: Fakulti Pendidikan

Pemenang : Kedua

 

Nama : Tan Sui Hong

Fakulti: Fakulti Pengurusan

Pemenang : Ketiga