Fees & Finance

1.     Maklumat kewangan berkaitan Program Luar (Pesisir):

a.     Pelajar PG Program Luar (Pesisir)

                                  i.    Maklumat Caj Yuran Program Pesisir

                                 ii.    Maklumat Kaedah Bayaran Yuran Program Pesisir

b.    Staf UTM

                                  i.    Senarai Semak Tuntutan Bayaran Yang Menggunakan Peruntukan Tabung Selian SPS

                                 ii.    User-manual-tuntutan bayaran

                                iii.    User-manual-Tuntutan Perjalanan Dalam Negara

                                iv.    User-manual-inbois

                                 v.    User-manual-bayaran balik wang

2.     Garis Panduan Kadar Perbelanjaan Aktiviti Pelajar (di bawah Tabung Aktiviti Pelajar SPS)

3.     Kadar kelayakan tuntutan bayaran Staf UTM

                                a.  Tugas rasmi dalam negeri

                                b.  Tugas rasmi luar negara

                                c.   Kursus/seminar Dalam/Luar Negara

4.     Senarai Semak Tuntutan Bayaran Menggunakan Bajet Mengurus (Staf SPS)

5.     Senarai Semak Tuntutan Bayaran Menggunakan Bajet Amanah (Staf SPS)