+607-5537876 ( Office ) graduate@utm.my

Jom Belajar KPT Taja

Kementerian Pengajian Tinggi menawarkan Biasiswa MybrainSc kepada warganegara Malaysia yang sedang atau akan mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Pertama dan Pasca Ijazah secara sepenuh masa dalam bidang sains tulen iaitu Fizik, Kimia, Biologi dan Matematik di Universiti Awam (UA), Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan universiti terkemuka luar negara.
Tarikh tutup: 15 April 2021
Mohon sekarang : https://biasiswa.mohe.gov.my/MyBrainSc/
#KPTPrihatin #biasiswakpt #jombelajar #MyBrainSc