+607-5537876 ( Office ) graduate@utm.my

Permohonan Biasiswa MyBrain15 dibuka

Dimaklumkan bahawa permohonan MyBrain15 telah dibuka semula dan dilanjutkan tempoh permohonan sehingga 31 Mei 2016 bekuatkuasa mulai 29 April 2016.

MyMaster

MyMaster diwujudkan di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) menerusi Program MyBrain15 bagi membiayai pengajian di peringkat Ijazah Sarjana. Program ini merupakan feeder kepada MyPhD.

MyPhD

MyPhD merupakan salah satu Program MyBrain15 yang menyediakan pembiayaan pengajian di peringkat Ijazah Kedoktoran untuk mencapai sasaran 60,000 pemegang PhD dari kalangan rakyat Malaysia menjelang tahun 2023.